Vil­las-Boas naar Chi­na

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - An­dré Vil­la­sBoas is de nieu­we trai­ner van de Chinese top­club Shang­hai SIPG. De 39-ja­ri­ge Por­tu­gees, die ja­ren­lang werd gezien als de kroon­prins van het in­ter­na­ti­o­na­le trai­ners­gil­de, is de op­vol­ger van Sve­vn-Göran Eriks­son. De Zweed werd ont­sla­gen na een te­leur­stel­lend sei­zoen. Vil­las-Boas was werk­loos na zijn ver­trek bij Ze­nit Sint-Pe­ters­burg en de af­ge­lo­pen da­gen dook zijn naam steeds va­ker op als nieu­we eind­ver­ant­woor­de­lij­ke in Chi­na. “Hij is de bes­te jon­ge ma­na­ger in het Eu­ro­pe­se voet­bal, met veel pas­sie en ook al veel er­va­ring”, ju­belt Shang­hai SIPG in een sta­te­ment. “We zijn er­van over­tuigd dat hij zijn tac­ti­sche ken­nis kan over­dra­gen op het team en dat hij de jon­ge ta­len­ten van de club tot gro­te hoog­te kan stu­wen.” Shang­hai be­taal­de eer­der nog bij­na 56 mil­joen eu­ro voor Hulk, maar on­danks de komst van de Bra­zi­li­aan ein­dig­de de club der­de in de Chinese Su­per Le­a­gue. Vil­las-Boas was on­danks zijn 39 jaar al hoofd­trai­ner van FC Por­to, Chel­sea, Tot­ten­ham Hot­spur en Ze­nit Sint-Pe­ters­burg. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.