Uni­ted wil con­tract Sch­weinst­ei­ger ont­bin­den

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL mid­den­vel­der

De Duit­se Bas­ti­an Sch­weinst­ei­ger was lang een ban­ne­ling op Car­ring­ton bij Man­ches­ter Uni­ted, maar te­gen­woor­dig mag hij weer mee­trai­nen. Dat be­te­kent ech­ter niet dat er ook daad­wer­ke­lijk een toe­komst is voor de voor­ma­li­ge in­ter­na­ti­o­nal van Duits­land in En­ge­land, want naar ver­luidt gaat Uni­ted het con­tract van Sch­weinst­ei­ger ont­bin­den en krijgt dan een flink be­drag mee. De En­gel­se me­dia we­ten te ver­tel­len dat er nog geen in­te­res­se is voor hem. De lei­ding van Uni­ted zit met de han­den in het haar, want Sch­weinst­ei­ger werd ge­kocht voor een aar­dig mil­joe­nen­be­drag en de Red De­vils kun­nen hier dus hoogst­waar­schijn­lijk niets te­rug­ver­die­nen. Er wordt zelfs ge­fluis­terd dat Uni­ted bin­nen­kort kiest voor een ont­bin­ding van de ver­bin­te­nis van de Duit­ser en dat gaat ook nog eens in de pa­pie­ren lo­pen voor de groot­macht. Ko­pen de Red De­vils het con­tract van Sch­wei­ni daad­wer­ke­lijk af, dan die­nen ze hem maar liefst twin­tig mil­joen eu­ro te be­ta­len. (VZ)

Man­ches­ter Uni­ted zal het con­tract van de Duit­se mid­den­vel­der, Bas­ti­an Sch­weinst­ei­ger, ont­bin­den. (Foto: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.