Ne­der­land loopt in

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ne­der­land heeft goe­de za­ken ge­daan op de co­ëf­fi­ci­ën­ten­rang­lijst van de Eu­ro­pe­se voet­bal­bond UE­FA. Het gat met de be­lang­rij­ke twaalf­de plaats is nog al­tijd groot, maar Ne­der­land is wel in­ge­lo­pen op Ts­je­chië en Zwit­ser­land. Ne­der­land moet een plaats stij­gen om van­af het sei­zoen 2017-18 een club recht­streeks in te mo­gen schrij­ven in de Cham­pi­ons Le­a­gue. Het lijkt er­op dat het gat rich­ting Ts­je­chië en Zwit­ser­land dit sei­zoen niet meer ge­dicht kan wor­den, meldt Voet­bal In­ter­na­ti­o­nal. Voor­al de Ts­je­chi­sche clubs doen het niet slecht in de Eu­ro­pa Le­a­gue. Voor Ne­der­land zou het gun­stig zijn als na Ajax ook Fey­en­oord, AZ en PSV (via de Cham­pi­ons Le­a­gue) nog kun­nen over­win­te­ren in Eu­ro­pa. Als Ne­der­land na het sei­zoen niet in de top twaalf staat, moet de kam­pi­oen van de Ere­di­vi­sie vol­gend sei­zoen deel­ne­men aan de voor­ron­de van de Cham­pi­ons Le­a­gue. Een ramp­sce­na­rio, het ver­lie­zen van een plek in de top vijf­tien van de lijst, lijkt af­ge­wend. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.