Van Dijk blinkt uit

Times of Suriname - - SPORT -

Saints van een ‘ver­dien­de over­win­ning’. Na­dat In­ter-doel­man Sa­mir Han­da­no­vic een straf­schop van Dusan Ta­dic keer­de, te­ken­de aan­voer­der Van Dijk na 64 mi­nu­ten spe­len voor de ge­lijk­ma­ker. Door een ei­gen doel­punt van Yu­to Na­ga­to­mo won de ploeg van trai­ner Clau­de Pu­el. “Het be­lang­rijk­ste van al­les is dat de­ze over­win­ning ver­diend is”, stelt Van Dijk. “We heb­ben goed ge­speeld en wa­ren de do­mi­nan­te ploeg. Het was een prach­ti­ge avond met een spec­ta­cu­lai­re wed­strijd voor de sup­por­ters. We ver­dien­den de­ze over­win­ning.” Sout­hamp­ton staat met ze­ven pun­ten twee­de in Groep K, twee pun­ten ach­ter kop­lo­per Spar­ta Praag. In­ter, waar Stefano Vec­chi op de bank de ont­sla­gen Frank de Boer ver­ving, staat on­der­aan met drie pun­ten uit vier du­els. “We moe­ten hier van ge­nie­ten en dat doet de he­le club, we zijn van ver ge­ko­men”, ver­volgt de Ne­der­land­se in­ter­na­ti­o­nal. “Ie­der­een bin­nen de club mag trots zijn, net zo­als ik trots ben op het he­le team.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.