Ney­mar geeft Bar­ça tip

Times of Suriname - - SPORT -

zijn spe­ler 75 mil­joen eu­ro moet kos­ten en Ney­mar vindt dat FC Bar­cel­o­na zijn maatje op moet pik­ken.

Dat zegt de aan­val­ler van de Ca­ta­la­nen in ie­der ge­val in ge­sprek met El Mun­do De­por­ti­vo. “Phi­lip­pe is een ge­wel­di­ge spe­ler, een ech­te crack, hij is mijn vriend en ik hoop dat hij naar het Camp Nou komt.” Pa­ris SaintGer­main lijkt voor­als­nog ech­ter de be­lang­rijk­ste ge­ga­dig­de te zijn voor de Bra­zi­li­aan­se spe­ler van de Reds. De steen­rij­ke Pa­rij­ze­naars zijn op zoek naar een nieu­we mar­ke­ting­ma­chi­ne na het ver­trek van Zla­tan Ibra­hi­mo­vic naar Man­ches­ter Uni­ted en vol­gens de me­dia in Frank­rijk zijn er al con­tac­ten ge­legd met de club­lei­ding van Li­ver­pool. De ploeg van trai­ner Jür­gen Klopp zou het jam­mer vin­den als Cou­t­in­ho ver­trekt, maar als er een club is die 75 mil­joen eu­ro op ta­fel legt, dan is men be­reid om te pra­ten. (SN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.