Zi­da­ne botst met spe­lers Re­al Ma­drid

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het is ze­ker niet mak­ke­lijk om de coach van het gro­te Re­al Ma­drid te zijn. Doe je het goed, dan ben je de held, maar gaat het slecht, dan kun je wel­licht na een week of twee al je kof­fers pak­ken. Zi­n­e­di­ne Zi­da­ne is nu vol­gens de Spaan­se me­dia weer eens hard­han­dig in aan­ra­king ge­ko­men met de spe­lers van De Ko­nink­lij­ke. Re­al speel­de woens­dag ge­lijk te­gen het Pool­se Le­gia War­schau en dat is blijk­baar hard aan­ge­ko­men in de hoofd­stad van Span­je, Ma­drid. Na af­loop van de par­tij had Zi­da­ne het vol­gen­de te mel­den op de pers­con­fe­ren­tie: “We mis­ten van al­les ei­gen­lijk wel een beet­je, maar voor­al in­ten­si­teit. Wan­neer je een heel speel­veld dient te be­strij­ken en je speelt zo slap, dan kan het nou een­maal las­tig wor­den.” Het dag­blad Sport stelt nu dat de woor­den van de Frans­man he­le­maal ver­keerd zijn ge­val­len in de kleed­ka­mer van Re­al. De spe­lers zou­den na­me­lijk van me­ning zijn dat Zi­da­ne ze keer op keer op­za­delt met een ver­keer­de tac­tiek. Dat zou de re­den van het ge­lij­ke spel te­gen de Po­len zijn ge­weest en niet ‘een ge­brek aan in­zet. (SN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.