Mour­in­ho on­te­vre­den over Mk­hi­ta­ry­an

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Hen­rikh Mk­hi­ta­ry­an kost­te Man­ches­ter Uni­ted af­ge­lo­pen zo­mer 42 mil­joen eu­ro, maar uit­zicht op een vas­te ba­sis­plaats heeft de Ar­meen nog niet. Ma­na­ger Jo­sé Mour­in­ho is niet te­vre­den over zijn aan­koop en vindt dat de aan­val­len­de mid­den­vel­der ‘be­ter moet gaan spe­len’ als hij in aan­mer­king wil ko­men voor meer speel­mi­nu­ten. Mk­hi­ta­ry­an kwam don­der­dag­avond in Istan­bul te­gen Fe­ner­bah­çe (2-1 ne­der­laag) het laat­ste half­uur in ac­tie. Het wa­ren zijn eer­ste speel­mi­nu­ten sinds 10 sep­tem­ber, toen hij in de rust werd ge­wis­seld te­gen Man­ches­ter Ci­ty. “We heb­ben ho­ge ver­wach­tin­gen bij de­ze club, we ver­wach­ten meer”, zei Mour­in­ho te­gen­over de En­gel­se me­dia. “We be­schik­ken over veel spe­lers voor zijn po­si­tie. Hij moet be­ter spe­len dan Ju­an Ma­ta, Jes­se Lingard en Antho­ny Mar­ti­al. Zo sim­pel is het.” Wan­neer de ex-spe­ler van Borus­sia Dort­mund een ho­ger ni­veau haalt, zal Mour­in­ho hem meer ge­brui­ken. “Ie­de­re trai­ner wil wedstrijden win­nen. Ie­de­re trai­ner ter we­reld wil spe­len met zijn bes­te spe­lers, van wie hij denkt dat het team er be­ter van wordt. Ik ben geen uit­zon­de­ring”, al­dus Mour­in­ho.

(VZ)

No­vak Djoko­vic heeft in de kwart­fi­na­le ver­lo­ren van de Kro­aat Ma­rin Ci­lic. (Foto:De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.