Ibra­hi­mo­vic hangt schor­sing aan broek

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Zla­tan Ibra­hi­mo­vic zit op zijn zachtst ge­zegd niet lek­ker in zijn vel. Don­der­dag­avond werd in Istan­boel een nieuw diep­te­punt be­reikt. Re­sul­te­rend in een hand­ge­meen met Si­mon Kjaer.

Een een fel duel rich­ting de zij­lijn gaf de aan­val­ler van Man­ches­ter Uni­ted een beuk­je aan de cen­tra­le ver­de­di­ger van Fe­ner­bah­çe SK. Die wil­de daar­op ver­haal ha­len, waar­na Zla­tan hem bij zijn keel greep. Daar­na ont­stond een op­stoot­je, waar­bij de Zweed­se aan­val­ler ook nog een bijt­be­we­ging leek te ma­ken. De vier­de of­fi­ci­al moest er aan te pas ko­men om de Deen­se ver­de­di­ger uit zijn be­nar­de po­si­tie te be­vrij­den. Scheids­rech­ter Mil­o­rad Ma­zic ont­ging het in­ci­dent, maar des­on­danks kan het voor­val een staart­je krij­gen voor Zla­tan. TV-beel­den zijn er vol­doen­de voor han­den. Vo­ri­ge week woens­dag raak­te de spits van Man­ches­ter Uni­ted ook al in op­spraak na een op­stoot­je in de Le­a­gue Cup met Ni­co­las Ota­men­di van Man­ches­ter Ci­ty. Ibra­hi­mo­vic greep naar zijn ede­le de­len tij­dens een ru­zie met de ver­de­di­ger van Ci­ty. Het ge­drag van de 35-ja­ri­ge spits lijkt het ge­volg van een te­leur­stel­lend sei­zoen. De Zweed­se su­per­ster be­gon veel­be­lo­vend op Old Traf­ford, maar scoor­de in de laat­ste tien du­els nog maar één keer. Dat was juist in de Eu­ro­pa Le­a­gue-wed­strijd te­gen Zo­rya Lu­hansk. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.