For­mu­la wint van In­di­an Stars

Times of Suriname - - SPORT -

TROEF­CALL - In­di­an Stars, de Ne­der­land­se troef­call­club, mo­men­teel op be­zoek in Su­ri­na­me, werk­te on­langs een wed­strijd te­gen For­mu­la af. In­di­an Stars be­gon de wed­strijd goed en nam in de eer­ste ron­de een voor­sprong van vier pun­ten, maar de­ze werd al in de twee­de ron­de weg­ge­werkt door For­mu­la. In de der­de ron­de had For­mu­la een voor­sprong van vier pun­ten. In de laat­ste ron­de wis­ten twee kop­pels van For­mu­la elk met 7-4 te win­nen en een kop­pel met 6-5. Het an­de­re kop­pel ver­loor met 10-4, maar dit was vol­doen­de voor For­mu­la om de wed­strijd met een ver­schil van drie pun­ten te win­nen. De eind­stand werd 89-86. Kop­pel Fai­sel Tan­ga­li-Jur­gen Ma­je­si van de win­naar werd top­scoor­der van dit oe­fen­du­el met 34 pun­ten. Kop­pel Radj Man­na-Su­nil­dath Jhin­koe­rai van de ver­lie­zen­de par­tij was goed voor 30 pun­ten.

In­di­an Stars speelt mor­gen een oe­fen­du­el te­gen Kam­poe in Ram­cha­rans Slij­te­rij en maan­dag ko­men de Ne­der­lan­ders in hun laat­ste oe­fen­par­tij uit te­gen Ola­ria in Sport­ca­fé Mun­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.