Du­rant scoort er­op los te­gen ou­de ploeg­mak­kers

Times of Suriname - - SPORT -

BASKETBAL - Voet­bal­lers doen soms kramp­ach­tig zo­dra ze na een trans­fer voor het eerst te­gen hun ou­de club moe­ten aan­tre­den. Bas­ket­bal­ler Ke­vin Du­rant doet daar niet moei­lijk over. De for­ward nam het voor­touw in de ze­ge van Gol­den Sta­te War­ri­ors op Okla­ho­ma Ci­ty Thun­der: 122-96. Du­rant ver­kas­te af­ge­lo­pen zo­mer van Okla­ho­ma naar Oak­land en stond don­der­dag voor het eerst weer oog in oog met zijn ou­de team­ge­no­ten. Hij no­teer­de liefst 39 pun­ten voor de ver­lie­zen­de fi­na­list van de NBA Fi­nals van af­ge­lo­pen sei­zoen. Du­rant gooi­de bo­ven­dien ze­ven 3-pun­ters, waar­mee hij zijn per­soon­lijk re­cord eve­naar­de. Step­hen Cur­ry had met 21 pun­ten even­eens een flink aan­deel in de winst van War­ri­ors.

Het be­te­ken­de de eer­ste ne­der­laag van Okla­ho­ma in het nog jon­ge NBA­sei­zoen. Re­ge­rend kam­pi­oen Cle­ve­land Ca­va­liers is nu het enige team dat de­ze jaar­gang nog geen ne­der­laag heeft gein­cas­seerd. Ca­va­liers was met 128-122 te sterk voor Bos­ton Cel­tics. LeBron Ja­mes was met 30 pun­ten top­sco­rer. Or­lan­do Ma­gic-Sa­cra­men­to Kings: 102-94, Mil­wau­kee Bucks-In­di­a­na Pa­cers: 125-107 en Min­ne­so­ta Tim­ber­wol­ves-Den­ver Nug­gets: 99-102. (NOS)

Ove­ri­ge uit­sla­gen:

Ke­vin Du­rant van Gol­den Sta­te War­ri­ors schiet over een te­gen­stan­der. (Foto: Nusport)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.