Ga­la­ta­sa­ray in ei­gen huis on­der­uit

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Me­di­pol Ba­s­ak­sehir blijft ver­ras­sen in ei­gen land. De club heeft zijn ver­ras­sen­de kop­po­si­tie in de Süper Lig ver­sterkt door vrij­dag­avond bij groot­macht Ga­la­ta­sa­ray als win­naar van het veld te stap­pen. Het team van Ab­dul­lah Av­ci ze­ge­vier­de met 1-2 over Cim Bom en heeft nu vijf pun­ten meer dan ti­tel­ver­de­di­ger Be­sik­tas, dat za­ter­dag nog wel te­gen Trab­zon­spor moet uit­ko­men. Ga­la­ta­sa­ray nam na ruim een half­uur spe­len de lei­ding. Na een vrije trap van We­sley Sn­eij­der aan de rech­ter­kant kop­te Si­nan Gu­mus de bal in de rech­ter­hoek ach­ter Vol­kan Ba­ba­can: 1-0. De ploeg van Jan Ol­de Rie­ke­rink kon slechts vier mi­nu­ten van de voor­sprong ge­nie­ten. Na een heer­lij­ke pass van Ugur Ucar van­af rechts kon Mehmet Bat­dal het leer van dicht­bij ach­ter Fer­nan­do Mus­le­ra knik­ken: 1-1.

In de twee­de helft trok Ba­s­ak­sehir het duel in Istan­bul naar zich toe. Em­re Be­le­zog­lu ont­ferm­de zich na een uur spe­len over een vrije trap en het was Yal­cin Ayhan die de bal te­gen­draads te­gen de tou­wen kop­te. Ga­la­ta­sa­ray, met Ni­gel de Jong in de ba­sis, kon de na­de­li­ge mar­ge niet meer weg­wer­ken. Door de ne­der­laag heeft de ploeg van Ol­de Rie­ke­rink na tien speel­da­gen zes pun­ten min­der dan Ba­s­ak­sehir. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.