Bloe­de­ri­ge rel­len in Groep Ajax

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het ging er don­der­dag­avond kei­hard aan toe op de tri­bu­nes in het Apos­to­los Ni­ko­lai­dis­sta­di­on. Er wer­den ra­ke klap­pen uit­ge­deeld door de fans van Standard Luik en de Griek­se po­li­tie.

Fans van de Rou­ches gin­gen zwaar op de vuist met de Griek­se op­roer­po­li­tie en er raak­ten zo­wel sup­por­ters als agen­ten ge­wond. Vol­gens be­richt­ge­ving ei­gen­den fans van de thuis­ploeg zich en­ke­le vlag­gen van Standard­fans toe om die ver­vol­gens in hun vak om­hoog te han­gen, waar­na de po­li­tie on­mid­del­lijk be­gon te char­ge­ren. Standard-voor­zit­ter Bru­no Venan­zi ging de or­de­hand­ha­vers al­vast sus­sen, maar ook de ei­gen fans maan­de hij aan tot kalm­te. Venan­zi liet het daar ove­ri­gens niet bij. De Standard-voor­zit­ter kon­dig­de op Twit­ter aan dat hij ge­rech­te­lij­ke stap­pen over­weegt. “Het ge­drag van de or­de­troe­pen was on­toe­laat­baar”, post­te Venan­zi. “Ik zal met al­le mo­ge­lij­ke le­ga­le mid­de­len pro­be­ren ge­rech­tig­heid te be­ko­men. Wat er pre­cies mis­ging rond het duel tus­sen Standard en Panathinaikos is nog on­dui­de­lijk.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.