Maakt do­cu­men­tai­re over laat­ste vijf jaar David Bo­wie

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

BBC maakt een do­cu­men­tai­re over de laat­ste vijf jaar van David Bo­wie, die be­gin dit jaar over­leed. David Bo­wie: The Last Fi­ve Ye­ars wordt in ja­nu­a­ri 2017 uit­ge­zon­den. De do­cu­men­tai­re wordt ge­pro­du­ceerd en ge­re­gis­seerd door Fran­cis Wha­te­ly, die ook David Bo­wie: Fi­ve Ye­ars maak­te. Dat meldt Uncut gis­te­ren. Wha­te­ly wil in de nieu­we film de fo­cus leg­gen op de pro­duc­tie van de laat­ste twee pla­ten The Next Day en Black­star. Daar­naast wordt er aan­dacht be­steed aan La­za­rus, de musical van Bo­wie en the­a­ter­re­gis­seur Ivo vaan Ho­ve. Bo­wie, die op 11 ja­nu­a­ri op 69-ja­ri­ge leef­tijd over­leed aan de ge­vol­gen van kan­ker, kon nog de we­reld­pre­mi­è­re van La­za­rus eind 2015 in New York bij­wo­nen. De zan­ger wist zijn ziek­te voor de bui­ten­we­reld ge­heim te hou­den. (NU.nl/foto: the­li­ne­of­best­fit.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.