Ry­an Phil­lip­pe ver­breekt ver­lo­ving

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Tien maan­den na zijn ver­lo­ving is Ry­an Phil­lip­pe (42) weer vrij­ge­zel. De ac­teur en Pau­li­na Slag­ter (24) zet­ten na vijf jaar een punt ach­ter hun re­la­tie. Ry­an vroeg stu­den­te Pau­li­na vo­rig jaar tij­dens de kerst­da­gen ten hu­we­lijk. Bron­nen van Us Wee­kly la­ten het ma­ga­zi­ne nu we­ten dat de twee uit el­kaar zijn. De Se­crets and Lies-ac­teur was eer­der ge­trouwd met Ree­se Wi­ther­spoon, met wie hij doch­ter Ava (17) en zoon De­a­con (13) heeft. Na de schei­ding was hij ja­ren­lang met Suc­ker Punch-ac­tri­ce Ab­bie Cor­nish. Uit een kort­ston­di­ge re­la­tie met Alexis Knapp in 2010 werd zijn in­mid­dels 5-ja­ri­ge doch­ter Kai ge­bo­ren. (De Te­le­graaf/ foto: wen­ner­me­dia.com en fo­to2: pic­sof­ce­le­bri­ties.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.