Shrad­dha Kap­oor zingt ook

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De Te­ri Gal­liy­an-zan­ger An­kit Ti­wa­ri, die lied­jes voor de films van Shrad­dha Kap­oor ge­com­po­neerd heeft, denkt dat de ac­tri­ce een ge­wel­di­ge zan­ge­res is. Shrad­dha Kap­oor heeft in­druk op ie­der­een ge­maakt met haar ac­teer­werk en dap­per­heid in films als Aas­hi­qui 2, Hai­der, Ek Vil­lain en Baag­hi. Haar aan­ko­men­de film Rock On 2 draait om muziek. De Baag­hi-ac­tri­ce heeft be­slo­ten om en­ke­le num­mers in het mu­zi­kaal dra­ma zelf te zin­gen. Ze heeft drie num­mers in de film ge­zon­gen. Ac­teurs Farhan Akhtar, Ar­jun Ram­pal, Pu­rab Koh­li en Pra­chi De­sai heb­ben op­nieuw een rol in de ver­volg­film. “Shrad­dha is een klas­siek ge­train­de zan­ge­res. Dus als ze een num­mer zingt, doet ze al­le mu­zi­ka­le nu­an­ces prach­tig. Ik denk dat ze goed ge­noeg op­ge­leid is om te gaan zin­gen als een pro­fes­si­o­nal”, ver­tel­de An­kit aan IANS. Shrad­dha heeft haar stem ge­leend aan Gal­liy­an Un­plug­ged, ook ge­com­po­neerd door An­kit. Haar an­de­re songs zijn Be­zu­baan Phir Se en aSab te­ra. De­ze lie­de­ren zijn ge­liefd bij luis­te­raars. Nu heeft ze een kans ge­kre­gen om haar ei­gen num­mers in Rock On 2 te zin­gen. Te­re Me­re Dil, Rock On Re­vi­si­ted en Ud­ja Re zijn de lie­de­ren, die ze in de film ge­zon­gen heeft. Voor de pro­mo­tie van de film gaf de ac­tri­ce ook li­ve op­tre­dens o. Rock On 2 gaat op 11 no­vem­ber in pre­mi­è­re.

(in­di­an­ex­press.com/ foto:so­ni­casarees.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.