34 jaar cel voor hoofd­ver­dach­ten moord­zaak Vis­ser en Se­ve­rein

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SPAN­JE - De 39-ja­ri­ge Span­jaard Ju­an Cuen­ca en de Roe­meen Va­len­tin Ion (62) zijn ver­oor­deeld tot 34 jaar cel voor de moord op Ingrid Vis­ser en Lo­de­wijk Se­ve­rein in mei 2013. De twee ver­oor­deel­den moe­ten aan de vier naas­te fa­mi­lie­le­den een scha­de­ver­goe­ding be­ta­len van in to­taal 200.000 eu­ro. Dat heeft het Pro­vin­ci­a­le Hof in Murcia be­kend­ge­maakt. Een twee­de Roe­meen, Con­stan­tin Stan, was vol­gens de ju­ry wel schul­dig aan het in stuk­ken snij­den van de li­cha­men. Hij krijgt vijf maan­den cel­straf en moet de na­be­staan­den van het Ne­der­land­se stel in to­taal 16.000 eu­ro be­ta­len. Se­ve­rein en Vis­ser wer­den in mei 2013 op gru­we­lij­ke wij­ze ver­moord in een af­ge­le­gen land­huis. Hun ver­mink­te li­cha­men wer­den twee we­ken na de moord ge­von­den in een ci­troen­boom­gaard in Al­que­ri­as, op vijf ki­lo­me­ter af­stand van Murcia. Ju­an Cuen­ca was fi­nan­ci­eel ma­na­ger bij de vol­ley­bal­club CAV Murcia waar­bij Vis­ser van 2009 tot 2011 speel­de. Hij had een za­ke­lijk ge­schil met het Ne­der­land­se stel. Een vier­de ver­dach­te in de zaak (Sera­fin de Al­ba), de ei­ge­naar van de boom­gaard waar de li­cha­men van Se­ve­rein en Vis­ser wer­den be­gra­ven, werd vrij­ge­spro­ken door de ju­ry.

(NU.nl)

Een af­fi­che in mei 2013 voor de in Span­je ver­mis­te Ingrid Vis­ser. (Ad)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.