Rech­ter die Mor­si von­nis­te over­leeft aan­slag

Times of Suriname - - BUITENLAND -

EGYP­TE - Een rech­ter die vo­rig jaar de af­ge­zet­te Egyp­ti­sche pre­si­dent Mo­ha­med Mor­si ver­oor­deel­de, is gis­te­ren aan de dood ont­snapt. Een in een ge­par­keer­de au­to in Ca­ï­ro ver­bor­gen bom ont­plof­te toen rech­ter Ah­med Aboul Fo­touh voor­bij­reed, maar nie­mand raak­te ge­wond. Dat zei het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken. De bom ont­plof­te in Nasr Ci­ty in het oos­ten van Ca­ï­ro. De ver­ant­woor­de­lijk­heid is nog niet op­ge­ëist.

Fo­touh maak­te deel uit van een pa­nel van drie rech­ters dat Mor­si in april 2015 tot twin­tig jaar ge­van­ge­nis­straf ver­oor­deel­de. De recht­bank acht­te hem schul­dig van aan­zet­ten tot ge­weld in ver­band met de dood van tien per­so­nen bij bot­sin­gen met de vei­lig­heids­troe­pen in de­cem­ber 2012. Mor­si be­hoor­de tot de Mos­lim­broe­der­schap, waar­van veel le­den na de mi­li­tai­re staats­greep in 2013 zijn op­ge­pakt en tot lan­ge ge­van­ge­nis­straf­fen of ter dood zijn ver­oor­deeld.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.