Dick Tur­pin (1705-1739)

Times of Suriname - - ENGELS -

Dick Tur­pin was een En­gel­se struik­ro­ver. Hij stond be­kend om zijn dief­stal van paar­den. Daar­bij vond hij het niet erg om men­sen te ver­moor­den. Toen men­sen hem be­gon­nen te zoe­ken, ver­mom­de hij zich on­der de naam Jo­hn Pal­mer. On­der de­ze naam werd hij ver­dacht ge­von­den en ge­van­gen ge­no­men in de ge­van­ge­nis van York Cast­le. Zijn wa­re iden­ti­teit ver­raad­de hij in een brief die hij aan zijn zwa­ger schreef van­uit de ge­van­ge­nis­cel. Tur­pin werd schul­dig be­von­den aan paar­den­dief­stal en kreeg hier­voor de dood­straf. Hij werd in 1739 ge­ëxe­cu­teerd. Hij werd ge­ro­man­ti­seerd als een krach­ti­ge held in bal­la­ds en po­pu­lair theater in de 18e en 19e eeuw en in films in de 20ste eeuw. (Foto: the dun­ge­ons)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.