Meisje komt te we­ten dat ze een mi­nuut la­ter werd ge­bo­ren dan haar twee­ling­zus­je

Times of Suriname - - PANORAMA -

Ze lij­ken he­le­maal op el­kaar, de twee­ling­zus­jes Alexis en Ava McClu­re uit Ca­li­for­nië, de Ver­e­nig­de Sta­ten. Het­zelf­de neus­je, de­zelf­de brui­ne kij­kers, de­zelf­de kle­ding en bei­den drie staartjes in het haar. Maar toch is er één klein ver­schil: Alexis is een mi­nuut­je la­ter ge­bo­ren dan haar zus­je. Wan­neer hun moe­der hen dat ver­telt, stort Alexis’ we­reld in. “Maar ik wil ou­der zijn.” Kijk maar naar het pruil­lip­je. De twee schat­ti­ge meis­jes heb­ben een In­st­agram-ac­count en zelfs een YouTu­be-ka­naal. Dank­zij hun va­der Jus­tin. “Vroe­ger was ik ko­miek en schrij­ver, maar daar ben ik mee ge­stopt. Ik kan meer la­chen door ge­woon een pa­pa te zijn.” Met de film­pjes van zijn twee­ling­doch­ters wil hij wat vreug­de de we­reld in­stu­ren. En dat lijkt goed te luk­ken. Het film­pje, waar­in ma­ma Ami de meis­jes mee­deelt dat Alexis een mi­nuut la­ter ge­bo­ren werd dan haar zus­je Ava, zegt ge­noeg. Ge­luk­kig zijn de twee bes­te maatjes: een knuf­fel en wat sus­sen­de woord­jes la­ter lijkt al­les al­weer ver­ge­ten. Tot blijkt dat Alexis ei­gen­lijk wel wat gro­ter is dan Ava. Toen be­gon ook zij te prui­len.

(Bron:Hln.be/Foto:hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.