Zeer zeld­za­me kik­ker ont­dekt in Au­stra­lië

Times of Suriname - - PANORAMA -

In het Au­stra­li­sche Ne­w­cast­le is een bij­zon­de­re kik­ker­soort ont­dekt in een moe­ras­ge­bied. Het bij­zon­de­re aan dit beest­je van slechts een vin­ger­top groot is dat zo een fel­oran­je lie­zen roof­die­ren af­schrikt zo­dra hij weg­springt. Si­mon Clu­low, on­der­zoe­ker van Uni­ver­si­teit van Ne­w­cast­le, stuit­te een paar jaar ge­le­den per toe­val op de nieu­we soort. “Ik was ge­woon in het veld aan het wer­ken toen ik het ge­luid van de kik­ker hoor­de”, zegt Clu­low. De ont­dek­king is net be­kend ge­maakt in het we­ten­schap­pe­lijk tijd­schrift Zoot­axa. De kik­ker is met­een te her­ken­nen als nieu­we soort door zijn unie­ke mar­me­ren on­der­buik en de fel­le oran­je lie­zen. De klei­ne am­fi­bie heeft de naam Ma­ho­ny’s Toad­let ge­kre­gen en is ver­noemd naar kik­ker­ex­pert Mi­chael Ma­ho­ny. Vol­gens Clu­low is de soort zo lang ver­bor­gen ge­ble­ven door z’n ca­mou­fla­ge­kun­sten. (Bron:De Gel­der­lan­der.nl/ Foto:Gel­der­lan­der.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.