Vrouw zet on­be­woond ei­land in brand om ge­red te wor­den

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een vrouw uit Nieuw-Zee­land die op een on­be­woond ei­land­je vast was ko­men te zit­ten, is er­in ge­slaagd met vuur de aan­dacht te trek­ken. Ze werd ge­red, maar haar ac­tie liep wel be­hoor­lijk uit de hand: zo’n 13 hec­ta­re na­tuur ging in vlam­men op. Vier da­gen lang bi­vak­keer­de de vrouw op het ei­land­je Browns, dat op en­ke­le ki­lo­me­ters voor de kust van Auck­land ligt. Wat ze daar deed en hoe ze er te­recht was ge­ko­men, is nog niet dui­de­lijk. De vrouw van in de der­tig is met uit­dro­gings­ver­schijn­se­len in het zie­ken­huis op­ge­no­men. Ook haar men­ta­le toe­stand wordt on­der­zocht. Een po­li­tie­woord­voer­der ver­tel­de aan The New Ze­a­land Herald dat de vrouw meer­de­re ke­ren vuur maak­te, zo­dat men­sen op voor­bij­va­ren­de bo­ten haar zou­den op­mer­ken. “Ze doof­de de brand­jes ook weer, maar de laat­ste keer raak­te ze de con­tro­le kwijt door­dat het waai­de.’’ (Bron:Hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.