Jon­ge­man loopt schot­ver­won­ding in mond op

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - Een vijf­tien­ja­ri­ge jon­ge­man is vrij­dag in Pa­ra­ma­ri­bo in zijn mond ge­wond ge­raakt toen een wind­buks af­ging. Hij woont in een in­stel­ling waar ook an­de­re jeug­di­gen wo­nen. Het la­te­re slacht­of­fer merk­te vrij­dag­mid­dag twee jon­gens op met een wind­buks op het ach­ter­erf. Hij ging toen bij de jon­gens en her­ken­de de wind­buks als die van zijn broer.

De vijf­tien­ja­ri­ge greep het wa­pen uit han­den van een van de jon­gens en vroeg hen wat zij aan het doen wa­ren. Hij kreeg te ho­ren dat ze op le­gu­a­nen aan het schie­ten wa­ren. Het la­te­re slacht­of­fer klom op een dak om een be­ter over­zicht te heb­ben op de le­gu­a­nen die in een boom wa­ren. Hij gaf toen de wind­buks aan een van de jon­gens om voor hem vast te hou­den. Hij hoor­de nog de twee­de jeug­di­ge zeg­gen dat hij het wa­pen wil­de vast­hou­den. Het slacht­of­fer keek toen om en er ging een schot af. Ver­moe­de­lijk be­gon­nen de twee an­de­re jon­gens aan de wind­buks te trek­ken, waar­door er per on­ge­luk op de trek­ker is ge­drukt. Het wa­pen ging af en het slacht­of­fer werd ge­raakt. De mond van het slacht­of­fer be­gon te bloe­den. Hij was naar de Spoed­ei­sen­de Hulp ge­bracht. De ko­gel zat vast in zijn kaak en moest ope­ra­tief wor­den ver­wij­derd. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.