Man­nen met wa­pen en hand­schoe­nen aan­ge­hou­den

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - De po­li­tie heeft in de nacht van vrij­dag op za­ter­dag vier man­nen in de kraag ge­vat. Ze zijn aan­ge­hou­den in een wit­te wa­gen waar­van het ken­te­ken was ver­wij­derd en in de au­to was ge­plaatst. In het voer­tuig is aan­ge­trof­fen: een vuist­vuur­wa­pen, een hou­ten knup­pel en vier paar hand­schoe­nen. Het wa­pen is aan­ge­trof­fen bij de ver­dach­te Ge­or­gio A (28). Ge­or­gio A zat sa­men met zijn com­pa­ran­ten Ma­schi­do V (19), Ger­son A (19) en Ju­ro­na P (24) in de wa­gen. De au­to is met de daar­in aan­ge­trof­fen goe­de­ren han­gen­de het on­der­zoek in be­slag ge­no­men. De po­li­tie ging over tot de con­tro­le van het voer­tuig, om­dat het met don­ker ge­tin­te rui­ten reed en geen ken­te­ken had. Het viel ver­der op dat de au­to op­val­lend lang­zaam ob­ser­ve­rend over het Mo­len­pad reed. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.