In­braak in win­kel

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Cri­mi­ne­len heb­ben gis­ter­och­tend een in­braak ge­pleegd in een win­kel aan de Bak­kie­weg in Pa­ra­ma­ri­bo. Ze maak­ten SRD 800, USD 100, SRD 2000 aan bel­kaar­ten, SRD 4000 aan al­co­ho­li­sche drank en an­de­re goe­de­ren buit. De in­bre­kers for­ceer­den de rol­deur van de han­dels­zaak en dron­gen via de ont­sta­ne ope­ning naar bin­nen. Ze wis­ten de goe­de­ren buit te ma­ken, zon­der dat de win­ke­lier het door­had. De be­na­deel­de en zijn vrouw slie­pen ten tij­de van de in­braak. Een voor­bij­gan­ger merk­te dat de rol­deur openstond en sloeg alarm, om­dat die het vreemd vond. De po­li­tie ging ter plek­ke voor on­der­zoek; het is niet be­kend hoe­veel da­ders het straf­ba­re feit heb­ben ge­pleegd. De in­bre­kers heb­ben de ca­me­ra­box ver­nie­tigd, waar­door hun han­de­lin­gen niet kon­den wor­den na­ge­gaan. Het on­der­zoek is nog gaan­de. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.