Win­ke­lier en vier ar­bei­ders over­val­len

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Een win­ke­lier en zijn vier ar­bei­ders zijn za­ter­dag­och­tend te Lan­ga­ta­bi­ki in het dis­trict Si­pa­li­wini over­val­len. Vier cri­mi­ne­len, die ge­wa­pend wa­ren met een hou­wer, een bijl en twee jacht­ge­we­ren, heb­ben de daad ge­pleegd. Ze dron­gen de win­kel bin­nen, over­rom­pel­den de slacht­of­fers en lie­ten hen ver­vol­gens ge­kne­veld ach­ter. De slacht­of­fers lie­pen geen let­sel op. De ro­vers maak­ten on­ge­veer 200 gram ruw goud, 1000 eu­ro, USD 1000, SRD 23.000, mo­bie­le te­le­foons en bel­kaar­ten ter waar­de van SRD 20.000 buit. Het is niet be­kend hoe de da­ders de plaats heb­ben ver­la­ten. Bij de po­li­tie is mel­ding ge­maakt van de­ze be­ro­ving. De zaak is nog in on­der­zoek.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.