Ar­res­tant in Ja­ri­ba­ka ont­vlucht

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - De ar­res­tant RJ is vrij­dag van­uit de cel voor ‘on­der toe­zicht­ge­stel­de’ (ot’er) van het po­li­tie­bu­reau Ja­ri­ka­ba ont­vlucht. De ge­wes­te­lij­ke po­li­tie­com­man­dant Har­na­rain Mohan van Sa­ram­ac­ca zegt dat ge­lijk, na­dat de ont­snap­ping werd ont­dekt, een on­der­zoek in de om­ge­ving werd in­ge­steld. Po­li­tie­man­nen zoch­ten in uni­form en bur­ger­kle­ding naar de man, die eer­der op de dag was aan­ge­hou­den voor dief­stal. Een on­der­zoek en op­spo­ring le­ver­de ech­ter geen re­sul­taat op. De ar­res­tant be­vond zich in een ruim­te en zag kans om plan­ken van een luik­je te lich­ten. Hij kroop toen er­uit en sloeg op de vlucht. Aan de we­der­aan­hou­ding van RJ wordt nog ge­werkt. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.