Lijk be­jaar­de in ver­re staat van ont­bin­ding

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Het ont­ziel­de li­chaam van een 67-ja­ri­ge man is za­ter­dag in Pa­ra­ma­ri­bo in be­slag ge­no­men voor ge­rech­te­lij­ke lijk­schou­wing. Bij de po­li­tie was mel­ding ge­maakt van een lijk in een wo­ning. Ze ging ter plaat­se voor een on­der­zoek en ook de af­de­ling Fo­ren­si­sche Op­spo­ring was in­ge­scha­keld. Het lijk ver­keer­de in ver­re staat van ont­bin­ding. Een arts was in­ge­scha­keld om de dood vast te stel­len, maar hij kon niet ver­tel­len wat de doods­oor­zaak is. Daar­om is het lijk in be­slag ge­no­men. De lin­ker­voet van de be­jaar­de was in gips. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.