Ou­der­ka­mer­pro­ject ge­niet on­der­steu­ning jong en oud

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Jong en oud heb­ben za­ter­dag bij de Mac Do­nalds-fi­li­a­len ge­do­neerd voor het Ro­nald McDo­nald Ou­der­ka­mer­pro­ject. Zo­als elk jaar viert McDo­nalds Su­ri­na­me McHap­py Day, de spe­ci­a­le tijd waar er zes da­gen lang fund­rai­singac­ti­vi­tei­ten in de res­tau­rants wor­den ge­hou­den ten gunste van het ou­der­ka­mer­pro­ject. Ge­du­ren­de de­ze week schenkt McDo­nald’s, van el­ke ver­koch­te Big Mac, SRD 3 aan het Ro­nald McDo­nalds Ou­der­ka­mer­pro­ject. In 2005 is er een start ge­maakt met 1 ka­mer in het Di­a­k­o­nes­sen­huis, in­tus­sen heeft de in­stel­ling nu twee ou­der­ka­mers en het ’s Lands Hos­pi­taal heeft er vier. Mac Do­nalds draagt bij aan het on­der­houd van de­ze ka­mers, waar ou­ders, in­dien hun kind­je in het zie­ken­huis ligt, kun­nen over­nach­ten om dicht­bij hun kind te zijn.

Ge­du­ren­de de dag heb­ben be­zoe­kers mo­gen deel­ne­men aan ver­schil­len­de ac­ti­vi­tei­ten bij zo­wel het fi­li­aal aan de Kei­zer­straat als in de Her­mi­ta­ge Mall. Bij het res­tau­rant in de Her­mi­ta­ge Mall zijn de mo­ve for cha­ri­ty ae­ro­ba­thon, dan­ce work­shops goed be­zocht en is er ook aar­dig wat geld op­ge­haald. Voor­af­gaan­de ja­ren heeft het pro­ject McHap­py Day veel op­ge­bracht voor kin­de­ren en fa­mi­lies die be­hoef­tig wa­ren. McDo­nalds hoopt de op­brengst voor het Ro­nald McDo­nalds Ou­der­ka­mer­pro­ject dit jaar weer te over­tref­fen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.