Vrouw die ri­vaal neer­stak nog voort­vluch­tig

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - De po­li­tie is nog steeds be­zig met de op­spo­ring van een vrouw van Do­mi­ni­caan­se af­komst die op 21 ok­to­ber een an­de­re vrouw, een Su­ri­naam­se die zij zag als haar ri­vaal, meer­de­re steek­ver­won­din­gen heeft toe­ge­bracht aan haar han­den, be­nen en buik. Vol­gens de po­li­tie­com­man­dant re­gio West, hoofd­in­spec­teur Wid­jai­ku­mar Oe­dit, moet het mo­tief ja­loe­zie zijn. Het slacht­of­fer heeft ver­klaard aan de po­li­tie dat de da­der haar zou heb­ben ge­zegd dat zij in­tie­me re­la­ties on­der­houdt met haar man. Het ge­val deed zich voor aan de Cas­sa­ve­weg in Nic­ke­rie. Het slacht­of­fer was voor ob­ser­va­tie op­ge­no­men in het Dr. Lachmi­persad Mun­gra Streek­zie­ken­huis, maar is in­tus­sen ont­sla­gen uit de zie­ken­in­rich­ting. Ech­ter is zij nog steeds on­der be­han­de­ling van spe­ci­a­lis­ten. De po­li­tie­func­ti­o­na­ris geeft aan dat de ver­dach­te na haar sno­de daad is on­der­ge­do­ken en nog steeds voort­vluch­tig is. In­tern is de po­li­tie be­zig met de op­spo­ring en de hoofd­in­spec­teur is er­van over­tuigd dat de da­der so­wie­so aan­ge­hou­den zal wor­den en in ver­ze­ke­ring zal wor­den ge­steld. In­dien haar aan­hou­ding lang op zich laat wach­ten zal er vol­gens Oe­dit een op­spo­rings­be­vel de deur uit­gaan.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.