Man steekt wo­ning in brand na ru­zie met zijn vrouw

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - De po­li­tie heeft een man van He­nar­pol­der aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring ge­steld. De man stak za­ter­dag­mid­dag zijn wo­ning in brand na­dat hij ru­zie kreeg met zijn vrouw. De man woon­de met zijn vrouw en twee klein­kin­de­ren in het huis. Hij was on­der in­vloed van al­co­hol toen hij de wo­ning in brand stak. Na­dat hij de daad had ver­richt heeft hij zich aan­ge­meld bij de po­li­tie. De brand­weer heeft zo­als ge­woon­lijk na­blus­sings­werk­zaam­he­den ver­richt. Hoofd­brand­mees­ter Vi­vi­an Wel­les geeft Ti­mes of Su­ri­na­me aan dat de af­stand van­af de brand­weer naar Nieuw-Nic­ke­rie on­ge­veer een half uur rij­den is. Dit be­te­kent dat zij al­tijd laat aan­ko­men. Als er een hulp­post in de buurt was, dan kon men er­ger heb­ben voor­ko­men. On­danks de bur­gers van die om­ge­ving een pe­ti­tie heb­ben in­ge­diend voor een hulp­post, ziet men nog steeds niet dat er ac­tie wordt on­der­no­men. Er is in­mid­dels voor een lo­ca­tie ge­zorgd. Het blus­voer­tuig moet nog ko­men. Er zijn ook man­schap­pen voor de hulp­post.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.