Weeg­schaal 24 sep­tem­ber - 23 ok­to­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Pro­beer niet door te dram­men, er zijn an­de­re ma­nie­ren om je zin te krij­gen. Pre­sen­teer je­zelf zo aan­trek­ke­lijk mo­ge­lijk en maak vol­op ge­bruik van je char­mes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.