Schor­pi­oen 24 ok­to­ber - 22 no­vem­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Jij bent de laat­ste tijd erg ge­fixeerd op dat wat je­zelf wilt be­rei­ken. Ver­geet je niet dat er men­sen om je heen zijn die dat mo­ge­lijk ma­ken?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.