Bouw nieuw ge­meen­te­huis Waal­re be­gint

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

WAAL­RE - Een dik­ke vier jaar na­dat het ge­bouw door een aan­slag werd ver­woest, be­gint maan­dag de bouw van het nieu­we ge­meen­te­huis van Waal­re. De ope­ning is ge­pland in het eer­ste kwar­taal van 2018, laat de ge­meen­te we­ten.

Het mo­nu­men­ta­le ge­meen­te­huis van Waal­re werd in de zo­mer van 2012 ver­woest door een aan­slag. Er re­den twee au­to’s naar bin­nen waar­na het pand uit­brand­de. De aan­slag is nooit op­ge­hel­derd. De be­lo­ning van 50.000 eu­ro voor de gou­den tip is nooit uit­be­taald. In 2013 hield de po­li­tie drie ver­dach­ten aan, die la­ter we­gens ge­brek aan be­wijs weer op vrije voe­ten kwa­men. Op de zelf­de plek als het ou­de pand ver­rijst een mul­ti­func­ti­o­neel ge­meen­te­huis. “Het wordt een thuis voor ver­e­ni­gin­gen, in­wo­ners, het ge­meen­te­be­stuur en de ge­meen­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie”, al­dus de ge­meen­te. De de­len van het voor­ma­li­ge raad­huis die ge­spaard ble­ven, wor­den ver­werkt in de nieuw­bouw.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.