Men­sen­rechten­tulp voor in­ter­net­ac­ti­vist

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

DEN HAAG - De Pa­k­is­taan­se in­ter­net­ac­ti­vist Nig­hat Dad krijgt dit jaar de Men­sen­rechten­tulp. Dat heeft het Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken gis­te­ren be­kend­ge­maakt. Mi­nis­ter Bert Koen­ders reikt de prijs op 10 de­cem­ber in Den Haag uit.

Dad is de op­richt­ster van de Di­gi­tal Rights Foun­da­ti­on. Met die stich­ting on­der­steunt ze vrou­we­lij­ke in­ter­net­ge­brui­kers met on­der an­de­re di­gi­ta­le vei­lig­heids­trai­nin­gen en een hulp­lijn voor di­gi­ta­le pes­te­rij. Koen­ders stelt dat Dad op in­no­va­tie­ve en unie­ke wij­ze voor be­te­re na­le­ving van men­sen­rech­ten in Pak­is­tan strijdt . Ze is een pi­o­nier die prak­ti­sche be­lem­me­rin­gen voor in­ter­net­toe­gang weg­neemt, met na­me ge­richt op vrou­wen. De Men­sen­rechten­tulp wordt sinds 2008 uit­ge­reikt. Vo­rig jaar ging de prijs, waar een geld­be­drag van 100.000 eu­ro aan ver­bon­den is, naar IRAMau­ri­ta­nia. Die or­ga­ni­sa­tie zet zich in om een eind te ma­ken aan sla­ver­nij in Mau­ri­ta­nië. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.