Ge­brsel­as­sie wil Ethio­pi­sche at­le­tiek her­vor­men

Times of Suriname - - SPORT -

AT­LE­TIEK - Na een glans­rij­ke car­ri­è­re als at­leet op de baan en de weg gaat Hai­le Ge­brsel­as­sie nu pro­be­ren ach­ter de be­stuurs­ta­fel zijn in­vloed te la­ten gel­den. De 43-ja­ri­ge loop­le­gen­de, goed voor twee olym­pi­sche ti­tels, acht we­reld­ti­tels en 27 we­reld­re­cords, is ge­ko­zen tot voor­zit­ter van de at­le­tiek­bond in Ethio­pië.

Ge­brsel­as­sie, die vo­rig jaar zijn laat­ste wed­strijd liep, wil een fris­se wind la­ten waai­en door de Ethio­pi­sche at­le­tiek­sport. Daar­bij zal het do­ping­vraag­stuk veel aan­dacht krij­gen. Be­gin dit jaar kwa­men zes Ethio­pi­sche do­ping­ge­val­len aan het licht, waar­na de in­ter­na­ti­o­na­le at­le­tiek­fe­de­ra­tie IAAF het land op de zwar­te lijst plaatste.

“Ik heb al­les te dan­ken aan de at­le­tiek­sport en wil graag wat te­rug­doen. At­le­tiek in Ethio­pië zat op het ver­keer­de spoor, werd veel ge­noemd in do­ping­za­ken. Ik ga pro­be­ren daar een ein­de aan te ma­ken. Ik wil het goed doen”, zei de voor­ma­lig kam­pi­oen na de ver­kie­zing. (Nos)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.