KPS maakt fa­vo­rie­ten­rol waar

Times of Suriname - - SPORT -

SLAGBAL - Het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me (KPS) heeft za­ter­dag­mor­gen in het Emi­le de la Fuen­te­sport­com­plex zijn fa­vo­rie­ten­sta­tus waar ge­maakt tij­dens de fi­na­le­ron­de van het on­der­deel slagbal. De ge­wa­pen­de macht ver­o­ver­de ge­heel vol­gens ver­wach­tin­gen de hoofd­prijs, ter­wijl de Stich­ting Staats­zie­ken­fonds (SZF) ge­noe­gen moest ne­men met de twee­de plaats. De run­ner-up wil­de het de po­li­tie­vrou­wen na het eer­ste be­drijf enigs­zins moei­lijk ma­ken. KPS had op dat mo­ment een voor­sprong van 52-42. In de twee­de helft ver­scherp­te KPS zijn fo­cus en werd de strijd he­le­maal open­ge­bro­ken. De ge­wa­pen­de macht be­slecht­te de ont­moe­ting voor­na­me­lijk met het aan­tal vang­bal­len, die het SZF weg­gaf. KPS, dat aan bat was, speel­de de ont­moe­ting op­ge­ge­ven mo­ment rus­tig uit op weg naar een 10186 eind­sco­re.

Ver­der won het Te­le­com­mu­ni­ca­tie­be­drijf Su­ri­na­me van de NV Ener­gie Be­drij­ven Su­ri­na­me met 99-76, de Su­ri­naam­se Lucht­vaart Maat­schap­pij was met 97-80 te sterk voor Staats­olie, de NV Su­ri­naam­sche Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij was met 7765 te sterk voor de Cen­tra­le Bank van Su­ri­na­me.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.