Au­bameyang scherp na schor­sing

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Pier­re-Eme­rick Au­bameyang keer­de za­ter­dag te­rug in de ba­sis­op­stel­ling van Borus­sia Dort­mund en wist di­rect vier keer het net te vin­den. Zo bood hij ge­past zijn ex­cu­ses aan. De aan­val­ler werd de­ze week bui­ten de se­lec­tie ge­la­ten voor het du­el met Spor­ting CP. Tho­mas Tie­chel liet Au­bameyang van­af de tri­bu­ne toe­kij­ken van­we­ge on­ge­past ge­drag. Te­gen Ham­bur­ger SV keer­de hij te­rug in de ba­sis­op­stel­ling en hielp zijn ploeg naar de over­win­ning. Met vier doel­pun­ten hoopt Au­bameyang zijn ex­cu­ses te heb­ben aan­ge­bo­den. “Ik heb een gro­te fout ge­maakt en ik wil mij ver­ont­schul­di­gen rich­ting de het team en de coach”, ver­tel­de de Ga­bo­nees te­gen­over Sky. Door de over­win­ning op HSV wist Dort­mund sinds vier wed­strij­den ein­de­lijk weer een over­win­ning te boe­ken. Au­bameyang is blij met de drie pun­ten en heeft ver­trou­wen in de ko­men­de kra­ker met Bay­ern Mün­chen.

(Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.