Pre­mier Lea­gue-ster hint naar win­ters ver­trek

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Di­mi­tri Pay­et sluit niet uit dat hij be­zig is aan zijn laat­ste maan­den bij West Ham Uni­ted. De spel­ma­ker blinkt ge­re­geld uit, maar ont­trekt zich als een van de wei­ni­gen aan de col­lec­tie­ve ma­lai­se bij the Ham­mers. West Ham staat zes­tien­de in de Pre­mier Lea­gue en door de slech­te pres­ta­ties lijkt Pay­et na te den­ken over zijn toe­komst.

“We zijn be­lab­berd be­gon­nen aan het sei­zoen. Of ik in ja­nu­a­ri ga ver­trek­ken? Zul­ke vra­gen stel ik me­zelf nu niet, maar ik sluit voor niets de deur”, ver­telt Pay­et in een in­ter­view met Télé­foot. Hoe­wel hij dus niets uit­sluit, lijkt Pay­et wel te in­si­nu­e­ren dat hij wei­nig trek heeft in een laag aan­ge­schre­ven com­pe­ti­tie met even­tu­eel ho­ge sa­la­ris­sen.

“Ik heb mijn clubs al­tijd ge­ko­zen op ba­sis van het spor­tie­ve pro­ject. Zo­lang ik nog op dit ni­veau voet­bal, zal dat het ge­val blij­ven”, kon­digt hij aan. De in­ter­na­ti­o­nal van Frank­rijk is bo­ven­dien op de hoog­te van spe­cu­la­ties over een ren­tree in zijn thuis­land, maar daar kan hij wei­nig mee. “Pa­ris Saint-Ger­main en Olym­pi­que Mar­seil­le? Zij heb­ben zich nog niet ge­meld en zelf zal ik het niet vra­gen”, lacht hij. Tus­sen 2013 en 2015 speel­de Pay­et in Mar­seil­le. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.