An­cel­ot­ti geen pro­ble­men tus­sen mij en Rob­ben

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Trai­ner Car­lo An­cel­ot­ti van Bay­ern Mün­chen ont­kent dat er pro­ble­men zijn tus­sen hem en Ar­jen Rob­ben die za­ter­dag wei­ger­de zijn coach een hand te ge­ven toen hij vroeg­tij­dig van het veld werd ge­haald. De aan­val­ler had weer een ba­sis­plaats bij Bay­ern, maar werd te­gen TSG 1899 Hof­fen­heim (1-1) een kwar­tier voor tijd ge­wis­seld. “Veel men­sen den­ken dat er een pro­bleem is als ik hem er­uit haal. Ik heb geen pro­bleem. Hij heeft 70 mi­nu­ten goed ge­speeld, dus toen heb ik een ver­se spe­ler in­ge­bracht”, ver­klaar­de An­cel­ot­ti zijn wis­sel.

Af­ge­lo­pen woens­dag speel­de Rob­ben in het Eu­ro­pe­se du­el te­gen PSV ook niet de he­le wed­strijd. De Ne­der­land­se aan­val­ler van Bay­ern Mün­chen was lie­ver wat lan­ger blij­ven staan. “Ik was er nier echt blij mee, ik kon nog wel even door. Maar hij is na­tuur­lijk voor­zich­tig en denkt in het be­lang van de ploeg. Dat moet je ac­cep­te­ren’’, re­a­geer­de Rob­ben toen enigs­zins te­leur­ge­steld.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.