Mur­ray sluit in stijl

Times of Suriname - - SPORT -

TENNIS - An­dy Mur­ray mag zich sinds za­ter­dag de num­mer één van de we­reld noe­men. De Brit be­zet­te nog niet eer­der de hoog­ste po­si­tie op de we­reld­rang­lijst. Hij moest al­tijd No­vak Djoko­vic, Ra­fael Na­dal of Ro­ger Fe­de­rer voor zich dul­den.

De 29-ja­ri­ge ten­nis­ser hoef­de za­ter­dag niet veel te doen om de kop­po­si­tie over te ne­men van Djoko­vic, die 122 we­ken de lei­ding had. Om­dat Mi­los Ra­o­nic zich ge­bles­seerd te­rug­trok voor de hal­ve fi­na­le van de Mas­ters in Pa­rijs kreeg Mur­ray de over­win­ning en de num­mer één-po­si­tie in de schoot ge­wor­pen.

Om­dat Djoko­vic vrij­dag in de Fran­se hoofd­stad in de kwart­fi­na­le ver­loor van Ma­rin Ci­lic, was een fi­na­le­plaats voor Mur­ray al vol­doen­de om de kop­po­si­tie over te ne­men. Mur­ray kent tot dus­ver een prach­tig jaar. De 29-ja­ri­ge ten­nis­ser was de bes­te op Wim­b­le­don, werd in Rio voor de twee­de keer Olym­pisch kam­pi­oen en boek­te nog vijf an­de­re toer­nooi­ze­ges. Bo­ven­dien werd hij voor het eerst va­der. Mur­ray is de eer­ste Brit­se num­mer één van de we­reld sinds de com­pu­ter­ge­stuur­de ran­kings in 1973 wer­den in­ge­steld. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.