Jong Ram­baan wint

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Jong Ram­baan is de top­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond goed be­gon­nen. In het Es­sed­sta­di­on won het team van het voet­bal­team van het Su­ri­naams Na­ti­o­naal Le­ger (SNL) met 3-1.

Jong Ram­baan kwam al in de 26ste mi­nuut op een voor­sprong. Het was Zwua­les Doe­koe van SNL die de bal ach­ter zijn ei­gen doel ver­werk­te: 1-0. SNL liet het niet daar­bij zit­ten en vocht zich te­rug in de wed­strijd. Na een paar kan­sen ge­mist te heb­ben, was het Fa­bi­an Lijk­wan die vijf mi­nu­ten voor het rust­sig­naal teams op ge­lijk hoog­te bracht. Dit werd ook de rust­stand van de wed­strijd.

Jong Ram­baan be­gon de twee­de helft veel be­ter. Zo nam het team al in de der­de mi­nuut van de twee­de helft de voor­sprong door een doel­punt van Lo­ren­zo Over­man. Jong Ram­baan liet het niet daar­bij en in de 50ste mi­nuut werd de sco­re ver­ruimd. Fir­gi­lio Lams­berg scoor­de het der­de doel­punt: 3-1. Hier­na heeft SNL al­les ge­daan om weer naast Jong Ram­baan te ko­men, maar het mocht niet ba­ten.

Jur­men Val­lei (l) van IMT en Al­es­san­dro Fer­rei­ra van Trans­vaal strij­den om de bal. (Fo­to: SH)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.