Nishan’42 ze­ge­viert op Notch

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Nishan’42 is goed be­gon­nen aan het nieu­we sei­zoen van de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. Het wist gis­te­ren met 2-0 te win­nen van Notch in het Meer­zorg­sta­di­on. Bei­de doel­pun­ten werd ge­scoord door Ru­ben Gar­cia Abreu. Ro­be­ro Gö­de­ken is te­vre­den met de uit­slag, maar niet echt te­vre­den met het spel. Hij zegt dat het be­ter kan en zal de ko­men­de da­gen har­der trai­nen met zijn spe­lers. De trai­ner geeft aan dat de vol­gen­de te­gen­stan­der de hui­di­ge se­mikam­pi­oen Trans­vaal is. Hij weet dat de ploeg te­gen Trans­vaal het be­ter moet, an­ders zal zijn team te­gen de se­mikam­pi­oen ver­lie­zen. Hij zal ook wer­ken aan an­de­re spel­sys­te­men, zo­dat zijn team zich kan aan­pas­sen in een wed­strijd bij een ach­ter­stand. Gö­de­ken kon ook niet over al­le spe­lers be­schik­ken voor de­ze wed­strijd, maar hij is van me­ning dat in de vol­gen­de wed­strijd al­le spe­lers wel be­schik­baar zul­len zijn. Tot slot zegt de oe­fen­mees­ter dat Notch een goe­de wed­strijd speel­de en fy­siek heel sterk is. De spe­lers zijn in­di­vi­du­eel ook heel sterk, maar col­lec­tief moet het be­ter en ook bij de af­ron­ding van kan­sen. Hij meent dat naar­ma­te de com­pe­ti­tie zal vor­de­ren Notch be­ter zal wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.