WBC en Ro­bin­hood spe­len ge­lijk

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Trai­ner Eu­ge­ne Ver­wey van Wal­king Boyz Com­pa­ny is te­vre­den met de ene punt die zijn team heeft ge­haald bij hun ope­nings­wed­strijd in de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. Za­ter­dag speel­de WBC 2-2 ge­lijk te­gen Ro­bin­hood.

Ver­wey zegt dat hij best wel te­vre­den mag zijn, ge­zien de mi­ni­ma­le voor­be­rei­ding van het team. De oe­fen­mees­ter zegt dat hij am­per drie we­ken had om de se­lec­tie klaar te sto­men voor de wed­strijd. Hij is daar­om heel blij dat de com­pe­ti­tie voor twee we­ken wordt stil­ge­legd. De oe­fen­mees­ter heeft de jon­gens al ge­zegd dat in de twee we­ken er­aan ge­werkt zal wor­den om de se­lec­tie be­ter te ma­ken.

Ver­wey zegt dat zijn team in de eer­ste helft goed heeft ge­speeld. Het team was iets be­ter op de bal. Hier­door heeft het team ook twee keer kun­nen sco­ren. De trai­ner geeft aan dat in de twee­de helft Ro­bin­hood iets be­ter is ko­men op­zet­ten. De te­rug­val in het team was te mer­ken en zo heeft Ro­bin­hood pro­fijt hier­van ge­trok­ken. Hij zegt dat de toe­komst zal uit­wij­zen of de twee ver­lies­pun­ten duur zijn of niet. De doel­pun­ten van WBC wer­den ge­scoord door Van­ge­li­no Sastro­med­jo en de Bra­zi­li­aan Alexan­d­re Pai­va, ter­wijl Sa­ve­rio Ade­nie en Ce­re­zo Haabo de doel­pun­ten scoor­den voor Ro­bin­hood.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.