Le­den top­klas­se ver­e­ni­gin­gen wei­ge­ren quo­rum te ver­le­nen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De top­klas­se ver­e­ni­gin­gen heb­ben ge­wei­gerd om quo­rum te ver­le­nen aan de al­ge­me­ne le­den­ver­ga­de­ring (alv) door de lid­bon­den. Hier­door is de alv van vrij­dag in de ver­ga­der­zaal van het Emiel de la Feun­ta­sport­com­plex niet door­ge­gaan. Voor­zit­ter Jo­hn Kris­hna­dath van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond heeft de alv hier­door uit­ge­steld naar een na­der te be­pa­len da­tum. Tien lid­bon­den had­den een ver­ga­de­ring aan­ge­vraagd en hier­door was de SVB ge­nood­zaakt de­ze alv uit te schrij­ven. Ech­ter zijn vrij­dag maar zes van de tien aan­ge­vraag­de le­den ver­sche­nen. De top­klas­se ver­e­ni­gin­gen wa­ren ook aan­we­zig, maar had­den de pre­sen­tie­lijst niet ge­te­kend. Op het mo­ment dat de ver­ga­de­ring moest be­gin­nen wa­ren er maar acht stem­ge­rech­tig­de le­den, die de pre­sen­tie­lijst had­den ge­te­kend. De le­den van de top­klas­se ver­e­ni­gin­gen heb­ben de pre­sen­tie­lijst ook bij aan­vang niet ge­te­kend.

Ti­mes of Su­ri­na­me vroeg aan be­paal­de le­den van de top­klas­se ver­e­ni­gin­gen waar­om ze niet wil­den te­ke­nen, maar de le­den wei­ger­den in te gaan op de­ze vraag. De acht le­den wa­ren ver­uit niet vol­doen­de voor quo­rum, waar­door de ver­ga­de­ring niet kon aan­van­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.