Ade­le stapt rond kerst in het hu­we­lijks­boot­je

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ade­le gaat eind van het jaar trou­wen. De zan­ge­res zal rond kerst­mis ein­de­lijk haar ja­woord ge­ven aan Si­mon Ko­nec­ki. Ade­le en Si­mon heb­ben al vijf jaar een re­la­tie. Af­ge­lo­pen week gin­gen er ge­ruch­ten dat het stel zich zou gaan ver­lo­ven. Vol­gens The Mir­ror is dat al ge­beurd. Si­mon heeft een doch­ter van ne­gen uit een vo­rig hu­we­lijk. Om haar bij de in­tie­me hu­we­lijks­plech­tig­heid te la­ten zijn, heeft het stel er­voor ge­ko­zen in de kerst­va­kan­tie te trou­wen. Ove­ri­gens heb­ben Ade­le en Si­mon sa­men een zoon­tje van vier.

(Bron:De te­le­graaf/Fo­to: Pin­te­rest)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.