‘Kaart­ver­ko­per be­taalt be­zoe­kers af­ge­bro­ken con­cert Ka­nye West te­rug’

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Kaart­ver­ko­per Tic­ket­mas­ter be­taalt de be­zoe­kers van het af­ge­bro­ken con­cert van Ka­nye West van don­der­dag hun aan­koop­be­drag te­rug. West brak zijn op­tre­den in The Forum

in Los An­ge­les af van­we­ge stem­pro­ble­men. Hij stop­te met op­tre­den ter­wijl hij be­zig was met het num­mer On­ly One. “Mijn stem is he­le­maal hees. Ik kan geen show ge­ven waar­in ik niet kan zin­gen.” De 39-ja­ri­ge zan­ger kon niet op me­de­lij­den van het pu­bliek re­ke­nen: met boe­ge­roep ver­liet hij het po­di­um. “Het spijt me heel erg. Ik geef jul­lie al­le­maal jul­lie geld te­rug”, liet West het pu­bliek we­ten. Hoe­wel West be­loof­de het geld te­rug te be­ta­len, liet Tic­ket­mas­ter snel na het op­tre­den we­ten dat de zan­ger daar niet toe mag be­slis­sen. Ver­schil­len­de con­cert­gan­gers la­ten via so­ci­a­le me­dia

we­ten dat het nu toch is ge­beurd, meldt The Fa­der. West geeft zijn eerst­vol­gen­de show op 17 no­vem­ber in San Jo­se

in Ca­li­for­nië. (Bron:Nu.nl/Fo­to: mir­ror.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.