Kei­ra Knightley wordt re­gel­ma­tig ge­plaagd

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Kei­ra Knightley ont­hult dat men­sen haar las­tig­val­len op straat en haar ‘op een grap­pi­ge ma­nier’ ver­tel­len dat ze een he­kel aan haar heb­ben. De ac­tri­ce, die on­der an­de­re be­kend is van Pi­ra­tes of the Ca­rib­bean, heeft toe­ge­ge­ven dat ze op straat wordt be­na­derd door men­sen, die haar exact ver­tel­len hoe ze over haar den­ken. Meest­al in ne­ga­tie­ve zin, ont­hult Knightley aan Har­per’s Ba­zaar. “Het voelt net als­of het ei­gen­lijk niet is toe­ge­staan om te win­ke­len. Het komt wel­eens voor dat ze zeg­gen: ‘Ik heb een he­kel aan je werk’ of ‘Ik heb een he­kel aan je ge­zicht’.” Soms zijn er uit­zon­de­rin­gen. “Gis­te­ren kwam ik twee heel vrien­de­lij­ke men­sen te­gen op straat en die ver­tel­den mij juist hoe goed ze me vin­den, iets wat nau­we­lijks voor­komt.”

(Bron:De Te­le­graaf/Fo­to: Smi­le)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.