Ker­ry Ka­to­na wil Bar­bie wor­den

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ker­ry Ka­to­na wil er net zo uit­zien als Bar­bie. De zan­ge­res van Ato­mic Kit­ten zou vol­gens Brit­se me­dia al een aan­tal ope­ra­ties in­ge­pland heb­ben om het ui­ter­lijk van de be­roem­de speel­goed­pop aan te ne­men. Zo wil ze haar lip­pen la­ten op­vul­len en haar ge­zicht la­ten in­spui­ten met botox.

Ver­der denkt ze aan haar­im­plan­ta­ties en wil ze haar li­chaam trai­nen voor de per­fec­te Bar­bie­look. Ker­ry heeft in het ver­le­den al aan haar buik en tail­le la­ten sleu­te­len. Maar nu zijn de ver­bou­wings­plan­nen nog in­grij­pen­der, zegt een bron te­gen The Sun. Ze draagt al een spe­ci­a­le band om haar mid­del voor een zand­lo­per­tail­le, ook al werd dat haar, zo kort na een an­de­re ope­ra­tie die ze on­der­ging, ten sterk­ste af­ge­ra­den.

Clo­ser Ma­ga­zi­ne schrijft dat vrien­den van Ker­ry zich een beet­je zor­gen ma­ken over de ope­ra­tie­plan­nen. Ze vin­den dat Ker­ry te hard van sta­pel loopt. De 36-ja­ri­ge Ker­ry is moe­der van vijf kin­de­ren. De zan­ge­res is ook host van een suc­ces­vol­le bin­go-si­te. Daar­mee won ze eer­der dit jaar een prijs voor bes­te nieu­we web­si­te in GrootB­rit­tan­nië.

(Bron:De Te­le­graaf/Fo­to:

www.mir­ror.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.