Ron Wood blij met spon­ta­ne Sto­nes-plaat

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Blue & Lo­ne­so­me, de nieu­we plaat van The Rol­ling Sto­nes was ei­gen­lijk een on­ge­luk­je. Maar de bas­sist ver­ze­kert de fans dat het al­bum klinkt zo­als de Sto­nes ho­ren te klin­ken. Dat zegt Ron­nie Wood te­gen Q Ma­ga­zi­ne. Vol­gens Wood is het al­bum in twee da­gen op­ge­no­men. “De ene dag na­men we zes songs op, en een dag la­ter de rest”, zegt hij. De bas­sist is in zijn nop­jes met het re­sul­taat. “Het was zo­als we klon­ken in de ja­ren zes­tig.” Het was ei­gen­lijk he­le­maal niet de be­doe­ling dat Blue & Lo­ne­so­me ge­maakt zou wor­den. “Opeens had­den we een al­bum”, zegt Wood daar­over. “Het ge­beur­de ge­woon spon­taan.” Blue & Lo­ne­so­me komt vol­gen­de maand uit. Als het aan Wood ligt, wor­den de songs ook li­ve ge­speeld. “We heb­ben er al een paar li­ve ge­daan, maar ik wil ze al­le­maal op het po­di­um spe­len”, laat hij aan Dai­ly Mir­ror we­ten. (De Te­le­graaf/Fo­to: Dai­ly Mail)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.