Vijf­tig­tal men­sen ge­ar­res­teerd bij be­to­ging voor Ano­ny­mous in Lon­den

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE - De ma­ni­fes­tan­ten droe­gen een Guy Faw­kes-mas­ker, het her­ken­nings­te­ken van de groep, en start­ten hun op­tocht bij Tra­fal­gar Squa­re. Van daar­uit trok­ken ze naar het Pala­ce of West­m­in­ster, het ge­bouw waar het Brit­se par­le­ment ze­telt, waar ze wer­den te­gen­ge­hou­den door de po­li­tie.

Ter­wijl de ma­ni­fes­tan­ten vo­rig jaar nog vier po­li­tie­agen­ten ver­wond­den tij­dens hun op­tocht, ver­liep de be­to­ging vol­gens de au­to­ri­tei­ten dit jaar re­de­lijk rus­tig. Wel werd er vuur­werk af­ge­sto­ken en met fles­sen ge­gooid. De mees­te ar­res­ta­ties ge­beur­den vol­gens de po­li­tie voor drugs­de­lic­ten en het be­lem­me­ren van de po­li­tie. Op vijf no­vem­ber wordt in GrootB­rit­tan­nië ‘Bon­fire Night’ of ‘Guy Faw­kes Night’ ge­vierd, ter her­den­king van die­zelf­de dag in 1605 waar­op ko­ning Ja­mes een po­ging tot aan­slag op het par­le­ment over­leef­de. Guy Faw­kes werd la­ter geexe­cu­teerd voor het be­ra­men van de aan­slag.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.